Vuoden turveyrittäjä

Bioenergia ry on yhdistys, jonka tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta edistämällä kotimaisten polttoaineiden, kuten turpeen ja puun, käyttöä energiatuotannossa. Yhdistys haluaa myös lisätä uusiutuvan energian osuutta koko energiantuotannosta sekä nostaa energiaomavaraisuuden astetta.

Bioenergia ry:n jäseninä on sekä yrityksiä että yksittäisiä henkilöitä, joille yhteistä on kiinnostus toimialaan ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto nouse lähes kolmeen miljardiin euroon, ja ne tuottavatkin 80 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta.

Yhdistys toimii myös jäsenistönsä edunvalvojana sekä puhemiehenä alan päätöksentekijöiden suuntaan. Se järjestää jäsentapahtumia ja julkaisee Bioenergia-lehteä. Yhdistyksen kattavilta nettisivuilta voi käydä myös lukemassa viimeisimmät Bioenergia-uutiset.

Perheyritys innovaation asialla

Bioenergia ry jakaa vuosittain Vuoden Turveyrittäjä-palkinnon. Kriteerit palkinnon voittamiseen ovat laajat ja tarkat, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja turveasioista viestimisestä vesien- ja ympäristönsuojelutavoitteiden sekä tuotantotavoitteiden täyttymiseen. Myös innovaatioita ja yleistä siisteyttä painotetaan. Kilpailun raati muodostuu Bioenergia ry:n jäsenistä sekä spesialisteista toimialan ulkopuolelta.

Peat (turf) cut and left to dry on a wetland in the Scottish Highlands

Vuoden 2016 Turveyrittäjä-palkinto meni tänä vuonna turveyrittäjä Juha Kiviojalle. Kivioja on jo toisen polven turveyrittäjä. T ja J Kivioja ja Kivioja Power Ky ovat perheyrityksiä, jotka urakoivat turvetuotannossa ja turve- ja hakekuljetuksissa useille toimeksiantajille. T ja J Kivioja on ollut toiminnassa 60-luvulta lähtien, ja Juha Kiviojan isä Tapani aloitti turvekuljetukset 80-luvulla ja kokonaisurakoinnin 20 vuotta sitten.

Juha Kivioja täytti palkinnon kriteerit esimerkillisesti ja erityisesti nostettiin esiin ympäristöasioiden hoito ja omavalvonta. Ympäristövaikutukset on onnistuttu pitämään vähäisinä sekä alue siistinä. Converse-kengät eivät turvepellolla paljon auta, vaan jalkaan on syytä laittaa asianmukaiset jalkineet.

Palkintoperusteissa nostettiin esiin myös avoin viestintä ja innovaatiot. Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa on ollut pitkäjänteistä ja henkilökunnan koulutukseen on myös panostettu. Yritys on myös osallistunut moniin kokeilu- ja kehityshankkeisiin muun muassa ottamalla käyttöön aurinkoenergiasovelluksia ja panostamalla koneiden reaaliaikaiseen paikantamiseen. Se tunnetaan myös pitkäaikaisena ja luotettavana työnantajana.

Juha Kivioja osallistuu ahkerasti alan foorumeihin kommentoimalla ja argumentoimalla ja kommunikointi niin eri sidosryhmien kuin mediankin kanssa on hyvin sujuvaa. Kiviojan perheyrityksellä on myös kattavat nettisivut, joilta löytyy tietoa niin yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista kuin avoimista työpaikoistakin.

Pohjoismaiset edelläkävijät

Suomi ja Ruotsi ovat edelläkävijöitä Euroopassa uusiutuvien polttoaineiden käytön suhteen, kun muualla Euroopassa käytetään vielä runsaasti kivi- ja ruskohiiltä. Myöskään EU:ssa ei olla täysin ajan tasalla uusiutuvien polttoaineiden hyödyn suhteen, sillä niillä on huomattavasti tiukemmat päästörajoitukset kuin jo vanhanaikaisella kivihiilellä.

Leave a Reply

bookshelf