Pitäisikö turpeen käyttöä lisätä vai pitäisikö siitä luopua?

Suomi haluaa olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite, joka odottaa täyttymistään. Maapallon globaali lämpeneminen pitäisi pysäyttää ajoissa, joka saadaan aikaan hiilinieluja kasvattamalla ja päästöjä vähentämällä.

Tiesitkö, että Suomi tuottaa ja käyttää eniten aitoa energiaturvetta kaikkiin muihin maailman valtioihin verrattuna. Kotimaisena energianlähteenä turpeen käyttö on jo pitkään vakiintunut kotimaisessa energiantuotannossa.

Suomessa huomattavin osa turvetuotannosta valmistetaan jyrsinturvemenetelmän avulla.

Turpeen käytön hyvät ja huonot puolet

  • Hyvät puolet

Suomessa turvetta käytetään sekä ympäristöturpeena että energiana. Turvetta voidaan käyttää eläinten kuivikemateriaalina, erilaisissa kasvualustoissa, ympäristövahinkoja torjuttaessa ja maanparantamisessa. Turve on edullista, sitä voidaan tuottaa ympäri vuoden ja turpeen suhteen Suomi on täysin omavarainen. Turvetuotanto luo myös uusia työpaikkoja.

Turvetuotannon avulla saadaan edullista lämpöä ja sähköä teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.

  • Huonot puolet

Turvetuotannolla ja sen käytöllä on haittavaikutuksia vesistöille, ilmakehälle ja suoalueille. Suoalueilta huuhtoutuu turpeen nostamisen yhteydessä kiintoainesta, ravinteita, rautaa ja humusta. Turvetuotanto oli Suomessa huipussaan 2000-luvulla, joka vastasi 7 % kotimaisen energian kulutuksesta.

Turvetuotannon loppuminen ja tulevaisuus

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa turpeen energiakäyttö tullaan puolittamaan vuoteen 2030 mentäessä. Asiantuntijat uskovat, että huomattava osa turvetuotannosta poistuu jo paljon kyseistä ajankohtaa nopeammin. Pitäisikö kansalaisten olla asiasta huolissaan, mitä mieltä sinä asiasta olet? Onko aitojen luonnonrikkauksien hyödyntämättä jättäminen sinusta hyvä vai huono asia?

Voitaisiinko turvetuotantoa jatkaa kotimaassa jossakin sellaisessa paikassa, joka ei kuormittaisi ilmakehää niin kuin nykyisellään on tapahtunut? Voitaisiinko turvetuotantoon tarvittavia menetelmiä uudistaa luontoystävällisimmiksi?

Mitä siis olisi tehtävissä? Pitäisikö turvetuotanto lopettaa kokonaan fossiilisena vaihtoehtona, joka kuormittaa ilmakehää ja sen myötä myös tulevaisuutta?

Sähkönhinnan kallistuttua monet ovat pohtineet turpeen käyttöä sähkön korvaajana ja huoltovarmuuden turvaajana. Turve on edullista ja turpeen suhteen Suomi on omavarainen. Turvetuotannon on laskettu työllistävän suoraan ja epäsuorasti yli 7000 henkilötyövuotta. Edullista palaturvetta voitaisiin käyttää lämmöntuotantoon hakkeen rinnalla, joten mikä mahtaa olla kotimaisen turpeen käytön tulevaisuus? Kysymys on tällä hetkellä avoin ja vain aika näyttää oikean vastauksen.

Leave a Reply

bookshelf