Turvealan yrityksen perustaminen – kannattaako se nyky-Suomessa

Tällä hetkellä Suomen turvetuotanto käsittää hieman yli 400 yritystä. Sen lisäksi turpeen kuljetuksen saralla toimii reilut 70 yritystä. Nykyinen Sanna Marinin johtama hallitus pyrkii kuitenkin ajamaan turvealan alas. Nuo kyseiset toimet ovat saaneet paljon vastustusta, sillä turve on tärkeää Suomessa ja alaa pitäisi lähinnä tukea eikä yrittää ajaa alas. Vuonna 2021 turvetuottajille saatiin kuitenkin hieman tukea. Tuo tuki oli 50 000 euroa henkilöä kohti. Se kertoo jotakin siitä, että loppujen lopuksi on ymmärretty se, kuinka tärkeä ala turveala on. Jos sinä olet kiinnostunut turvealan yrityksen perustamisesta, ei sinun kannata pelätä mahdollisia vaikeuksia. Perusta siis yritys rohkeasti. Keskity itse yrityksen pyörittämiseen ja ota avuksesi ammattilaisia, jotka osaavat hoitaa kaikki muut yrityksen toimintaan liittyvät asiat. Esimerkiksi https://www.lime-technologies.com/fi/ pitää huolta asiakkuuden hallinnasta. Https://www.lime-technologies.com/fi/ vähentää sitä aikaa, joka sinun täytyy laittaa asiakkuuden hallintaan, sillä heidän toimestaan kaikki asiakkuuden hallinta toimii erittäin hyvin. Se onkin tärkeää, että sinulla on apunasi luotettavia ammattilaisia, jotta pystyt keskittymään omaan osaamisalaasi ja saat yrityksesi pyörimään hyvin. Ammattilaiset, kuten https://www.lime-technologies.com/fi/, ovat siis erittäin tärkeitä yrittäjän kannalta. He ovat yrittäjän suurin apu.

Mitä turve on ja miksi se on niin tärkeää?

Turve on täysin eloperäistä maalajia. Turvetta tavataankin soilla. Turve on erittäin tärkeää, sillä sen sitoma hiilimäärä on niinkin suuri kuin kaksinkertainen kaikkien maailman metsien biomassaan verrattuna. Turve on siis omiaan säätelemään ilmastonmuutosta. Turvemaiden suojelu on tärkeää myöskin monien kasvi- ja eläinlajien kannalta. Eläinlajien osalta on mahdollista säilyttää niiden monimuotoisuus niin kauan kuin turvemaita on olemassa. Turve on tärkeää ekosysteemille. Esimerkiksi monet kurjet tarvitsevat turvemaita. Turvemailla on tärkeä asema myös maailman veden säätelyssä. Siihen sitoutuu suuri osa maailman makeasta vedestä. Jos turvemaita hävitettäisiin, tulisi tulvaveden säätelyn kanssa olemaan suuria ongelmia.

Näin turvetta käytetään Suomessa

Turve on monikäyttöinen maa-aines. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi polttoaineena. Monet voimalaitokset ja kiinteistöjen lämmityskattilat lämpeävät turpeen avulla. Turpeen ominaisuushiilidioksidipäästö polttoaineena on itse asiassa kohtalaisen pieni. Monesti sanotaan, että turve on ympäristöä kuormittava maa-aines, mutta niin ei kuitenkaan ole. Se ei eroa hirveästi esimerkiksi bensiinin tai dieselin ominaishiilidioksidipäästöistä. Turpeen käytöstä polttoaineena on monia erimielisyyksiä. Toiset kokevat sen olevan hyvä ja luonnollinen tapa. Toiset taas kokevat turpeen kuormittavan ympäristöä liikaa ja ovat sitä mieltä, että siitä täytyisi päästä eroon.

Onko turvealan yrityksen perustaminen kannattavaa Suomessa?

Suomessa turveala on edelleen suuri ala. Töitä riittää ja töitä ajatellaan riittävän myös jatkossakin. Turvealan perustaminen on siis järkevää. Perustaminen alkaa samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin yrityksen perustaminen. Tee siis liiketoimintasuunnitelma, jossa otat kaiken huomioon. Liiketoimintasuunnitelman täytyy pyrkiä olemaan realistinen ja ottamaan huomioon myös mahdolliset vaikeudet. Turvealalla sellaisia vaikeuksia tulee varmasti olemaan, mutta toisaalta kyseessä on myös kannattava ala. Vaikeuksia ei sisi tarvitse pelätä. Tee itsellesi selkeä suunnitelma, miten aiot hankkia asiakkaita ja otatko yritykseen mahdollisesti bisneskumppaneita. Ala sitten vain rohkeasti töihin ja korjaa työn kantamat hedelmät!

Leave a Reply

bookshelf