Turve on tärkeä energiamuoto

Suomessa on pitkään väitelty siitä, onko turvetuotanto ekologista energiatuotantoa vai eikö ole. Vuonna 2021 päädyttiin hallituksen neuvotteluissa siihen, että koska Suomen pyrkimyksenä on vähentää hiilidioksidia aiheuttavaa energiatuotantoa seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävissä määrin, myös turvetuotantoa on alettava ajaa alas. Tämä synnytti valtavan vastalausemyrskyn turvetuottajien ja Keskusta-puolueen äänestäjien parissa. Turveviljelijät lähtivät Helsinkiin ajoneuvoineen vaatimaan oikeuksia jatkaa pitkäaikaista toimintaansa. Monet olivat sijoittaneet valtavia omaisuuksia raskaaseen työkalustoon, jolla turvetta nostetaan maasta. Pitkien neuvottelujen jälkeen päädyttiin tulokseen, että turvetuottajille korvataan aiheutuneita kuluja ja tuotantoa aletaan olennaisesti vähentämään. Vaikka turvetta on julkisuudessa vastustettu näkyvästikin, myös positiivisia kannanottoja näkyy enenevissä määrin. Turpeen käytölle on monta eri kohdetta ja asiantuntijat muistuttavat, että myös turvetuotanto kehittyy koko ajan ekologisempaan suuntaan.

Maan merkitys suomalaiselle

Monelle suomalaiselle on tuttu Raamatun lause ”Maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva.” Se sanotaan hautauksen yhteyksissä, kun arkku on laskettu hautaan ja pappi heittää pieniä kauhallisia multaa arkun päälle. Arkku ostetaan hautajaisten suunnittelun yhteydessä. Esimerkiksi Lavendla hautaustoimisto tampere voi auttaa hankinnassa. Omaisen kuollessa ensimmäisiä tehtäviä onkin ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, kuten hautaustoimisto tampere.

Hautaustoimisto tampere, kuten muutkin hautaustoimistot, suhtautuvat luontevasti siihen, miten ihminen on pohjimmiltaan yhteydessä maahan. Suomalaisilla on muutenkin syvä suhde maahan osana elämää. Verrattuna moniin Euroopan maihin Suomi kaupungistui suhteellisen myöhään. Vielä viime vuosikymmeniin asti monella suomalaisilla on ollut oma kasvimaa tai maatilkku, jolla on viljelty vaikka perunaa tai marjapensaita. On luontevaa, että myös käytettävää energiaa saataisiin maasta.

Onko turvetuotanto ekologista?

Perinteisesti turvetuotannon haittapuolena on pidetty esimerkiksi sitä, miten turpeen poistaminen soista ja suota muistuttavilta maa-alueilta saattaa aiheuttaa rehevöitymistä järvissä. Turpeen irrottaminen näkyy kasvillisuuden lisääntymisenä lähistön vesistöissä. Esimerkiksi kaisloja ja muita vesikasveja alkaa rehottaa vesialueilla, kun vesistöön pääsee ainesosia, jotka tekevät siitä otollisen muulle kasvulle. Vaikutukset saattavat olla negatiiviset suhteellisen isollekin alueelle ja osa alueen järvistä ja lammista saattaa jopa kuivua. Tämä on erittäin kielteinen asia kesämökkiläisten mielestä, jotka saattavat menettää mökkirantansa. Kuitenkin turpeen nostomenetelmät ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Monilla eri keinoilla pystytään vähentämään turpeen noston haittailmiöitä.

Turvetuotannon energiapoliittiset edut

Luopuminen fossiilisista polttoaineista kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta on nopeutunut kahdesta maailmanlaajuisesta syystä. Ilmastonmuutoksen hidastamisen takia muutosta on tiedetty jo pelätä, mutta nopealla aikataululla Venäjää vastaan suunnatut pakotteet Ukrainan sodan yhteydessä ovat jouduttaneet samalla luopumista fossiilisista energialähteistä. Koska korvaavia ratkaisuja tarvitaan pian, turvetuotanto on noussut uuteen merkitykseen. On päätetty, että hallituksen vuonna 2021 sopimat toimenpiteet siirtyvät tulevaisuuteen. Turvetuotanto jatkuu Suomessa ja takaa omalta osaltaan kotimaisen energiatuotannon jatkuvuutta.

Leave a Reply

bookshelf