Kesä helli turvesatoa

Kesä ja turve tekevät tuottoisaa yhteistyötä. Huono turvekesä käy kuitenkin aina kalliiksi yrittäjän kukkarolle. Suomessa huonoja turvekesiä on ollut useita kovien ja toistuvien sateiden vuoksi. Poutasäätä tarvitaan, koska jyrsinturve tarvitsee lämpöä ja sateettomuutta. Poutasäällä turve tarvitsee kuivumiseen noin kolme kääntökertaa, mutta sadekeleillä kääntökertoja tulee olla kuudesta kahdeksaan. Kylmä ja sateinen kesä on tuonut menneinä vuosina jättitappioita esimerkiksi valtionyhtiö Vapolle. Käytännössä siis turvetta pitää olla varastossa jäljellä, jotta tulevan talven toimitukset saadaan asiakkaille turvattua. Vuosi 2014 ja alkukesä 2016 olivat turvesoille ihanteellisia, koska lämpöä ja valoa oli tarpeeksi saatavilla. Läntinen alue oli kuluvana vuonna paras turvetuotantoalue.

Kuinka pitkälle turvevarastot riittävät?

Vapon turvetavoite on jo lähes saavutettu ja se on saanut kerättyä turvetta myös varastoihinsa aikaisempia vuosia enemmän. Yleensä valtionyhtiön turvevarastot riittävät kahdeksi vuodeksi. Kuluneena vuonna 2016 Vapo ilmoitti, että se myy lähes koko maaomaisuutensa, mutta turvetuotanto jatkuu kuitenkin vuokrasoilla. Vapo on aiemmin omistanut 100 000 hehtaaria turvesoita ja metsiä, ja tulevaisuudessa Vapo toimii pääosin vuokramailla. Omistajasta vuokralaiseksi -muutos toteutuu myös Vapossa, sillä on maita, joissa Vapo jatkaa yhä toimintaansa vuokralaisen roolissa. Maaomaisuuden myynti tapahtuu ennen kesää 2017. Vuonna 2016 lämmin ja poutainen alkukesä takasi turvetuotannon onnistumisen. Kesäkuun lopussa turpeesta oli nostettu jo noin puolet. Useinpina vuosina touko- ja elokuu ovat olleet suotuisia kuukausia turvetuotannon kannalta ja keskikesä taas huono kylmien ja sateisten säiden vuoksi.

Pitäisikö koko maailman turvetuotantoa lisätä?

Maailmassa turvetuotantoalueita on todella paljon. Pitäisikö turvetuotantoa lisätä maailmassa ilmaston lämpenemisen vuoksi? Toisten mukaan pitäisi, joidenkin mukaan ei. Turvemaita on maapallolla yhteensä 400 miljoonaa hehtaaria, eli käytännössä suot ja turvemaat peittäisivät koko EU:n alueen. Turvetta löytyy 180 maasta ja monien mielestä se on arvokas luonnonvara. Turve on luonnonrikkaus, jonka käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Aktiivisessa käytössä on vain osa turvemaista ja koskemattomia sekä luonnontilaisia turvemaita on lähes 80 prosenttia. Turvetuotannon käytön lisäämistä ajatellen sitä on ainakin kerrankin tarpeeksi. Mihin turvetta sitten eniten käytetään? Käyttömuotoja ovat muun muassa maatalous, energiaturpeen tuotanto, trooppisten soiden kuivattaminen ja kasvuturpeen tuotanto. Soita on käytetty hyvinvoinnin lähteenä jo kauan, ja 1970- luvun öljykriisin jälkeen turvetuotannolla on turvattu osaltaan myös Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

 

Leave a Reply

bookshelf